Het Oosterzwake ten zuiden van 's-Gravenpolder. duidelijk zien liggen. Vanaf de oude rijks weg loopt hij tot de dag van heden in zuide lijke richting om te eindigen bij de schei- dingsdijk tussen de Reigerbergsepolder en de Fredericapolder. Vanaf die plaats werd de hierbij afgedruk te foto genomen. Kreekresten op Noord-Beveland. De Wijtvliet. Het hedendaagse Noord-Beveland heeft een voorganger gehad die in de jaren 1530 en 1532 door het zeewater werd overspoeld en voor goed verloren ging. Het verdronken land bleef drijven tot 1598, toen de eerste polder werd herdijkt. De laatste polder werd Verlande rest kreek achter de Biezelingse Ham. Het Vinkenissegat. Het Vinkenissegat ontleent zijn naam aan het in 1532 verdronken gehucht Vinkenisse. De kreek is naar alle waarschijnlijkheid in 1532 gevormd, toen het zuidoostelijk deel van Zuid-Beveland verdronk. Een deel van het verloren gegane gebied werd later weer herdijkt, maar tot 1773 bleef het Vinkenis segat in open verbinding tussen de Ooster- ën Westerschelde. Op het hierbij afgedruk te kaartgedeelte (Hattinga 1753) staat deze toestand nog afgebeeld. Toen in 1773 de Reigerbergschepolder werd bedijkt, kwam het Vinkenissegat bin nendijks te liggen. Vermoedelijk is het een visrijk gebied, getuige de vele sportvissers die er een kansje wagen. Zittend in de trein of rijdend over de oude rijksweg kan men even voor het spoorwegstation Rilland de kreek in 1856 bedijkt. In een tijdsverloop van 258 jaar ontstond zodoende het tweede Noord- Beveland, dat tijdens deze groeiperiode toch weer een aantal polders of gedeelten ervan aan het water moest prijsgeven. Over het eerste Noord-Beveland beschik ken we slechts over schaarse gegevens. Toch heeft men getracht de oorsprong van dat ge bied zoveel mogelijk te reconstrueren. Daar uit bleek dat het eiland door een brede kreek in twee delen werd gesplitst. Deze kreek noemde men de Wijtvliet. De beide delen van Noord-Beveland stonden bekend als be oosten en bewesten Wijtvliet. Nog vóór 28 juni 1326 schijnt de Wijtvliet te zijn afge damd. De moerassige streek die toen over bleef werd vermoedelijk Gruttersoirt ge- De Wijtvliet, gefotografeerd vanaf de voormalige zeedijk. noemd. De ware betekenis van dat woord is --in 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 27