ZUIDBEVELAND Het Wijtvliet gebied ten noorden van de Molenweg. Deel van een Hattingakaart uit 1753. ir K HE IB lïoi JP. ;SÏÏJ Crnbbendv k? iW/m Jvtc •JfarxZc nooit goed uit de verf gekomen. Een langs de Molenweg gelegen boerderij draagt nog steeds deze naam en houdt mede de herin nering levendig aan het verdronken middel eeuwse Noord-Beveland. Ondanks het feit dat het eiland in de jaren 1530/1532 geheel te gronde ging, wist de Wijtvliet zich ook na de herbedijking als een kreekrestant te hand haven. Alhoewel niet meer waterhoudend, tekent hij zich als zodanig nog duidelijk in het landschap van vandaag af. De hoger ge legen delen zijn bebost, terwijl het lager ge legen gebied bestaat uit wei- en grasland. t J. P. v/d Broecke. Het Vinkenissegat in het hedendaagse landschap. De Wijtvliet, gefotografeerd vanaf de provinciale weg Veersegatdam - Kats. Literatuur: P. D. de Vos: Uit Schouwen en Duivelands ver leden. Lantsheer en Nagtglas: Zelandia Illustrata. S. F. Kuipers: Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen. Div. medewerkers: Tegenwoordige staat van Zeeland. Van Empel en Pieters: Zeeland door de eeuwen heen. M. H. Wilderom: Tussen afsluitdammen en deltadijken. Dr. C. Dekker: Zuid-Beveland. Dr. M. K. E. Gottschalk: Stormvloeden en ri vieroverstromingen. L. Ph. C. van den Berg: Handboek der Middel nederlandse Geographie. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 28