Zeeland Magazine* voor allen die van Zeeland houden IN DIT NUMMER: Bjj de voorpagina: 16e jaargang No. 93 Marnix van St. Aldegonde. Twee-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Druk en uitgave: Drukkerij Markusse, Wissenkerke Postbus 1 Telefoon 01107 - 13 08. Bank: Rabobank, Wissenkerke. Rekening no. 37.14.02.123. Giro van de bank: 365567. Hoof dredakteur J. W. van de Graaf, Vlissingen. Abonnementen Nederland en buitenland 30,per jr. Losse nummers 3,75. Medewerkers: J. Kousemaker, Middelburg. Joris van Hoedekenskerke. J. Q. C. C. Becht, Middelburg. Jokko de Zeeuw, t J. P. v/d Broecke. J. Katsman, Nagel. J. Uil, Oosterland. Pierre Brouquenstule, Bergen op Zoom. Drs. J. M. Kosters, Middelburg. Foto's: Van de schrijvers(sters). Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is slechts mogelijk na schrifte lijke toestemming van de uitgever, die in rechten treedt van de auteurs. Voortzetting van de Veerse Meer Gids. Dromen pag. 3 Omtrent ons Princelied pag. 5 Een verhaal apart pag. 6 Rondvaartboot nieuwe attraktie bij Delta Expo pag. 7 Het jaar 1986. In de Zeeuwse wateren wordt een tweetal zeeslagen geleverd pag. 10 Re-incarnatie pag. 15 Een „uitglijdertje" van het Z.L.M.-blad pag. 17 Aktiviteiten in de Grote Kerk te Veere pag. 18 Werkzaamheden van een 18e eeuwse Schouwse schoolmeester pag. 19 Kasteel nu herberg voor jong en oud pag. 21 Spoorzoeken naar Middeleeuwse kreekresten op de voormalige Zeeuwse eilanden pag. 23 Langs de weg (4). Route Departemental 99 Hotel pag. 29 Boeken pag. 30 Op verzite pag. 31 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 2