TABEL 3. Verdeling van de aantallen geschutte pleziervaartuigen in 1985 op jaarbasis per sluis in Zeeland naar de belangrijkste nationaliteiten (excl. Terneuzen) Nederlands Duits Brits Belgisch Overige nat. Vlissingen, zeesluis Veere, sluis in Kan. door Walcheren Kats, Zandkreeksluis WilhelminadorpGoese Sas Wemeldinge, sluis in Kan. d. Z.-Beveland Bruinisse, Grevelingen- sluis Neeltje Jans, Roompot- sluis Totaal Percentage 5.740 3.566 102.725 72.0 1.332 2.181 1.621 1.922 3.179 1.752 145 122 3.712 736 645 252 367 243 62 31 2.455 5.942 1.120 1.340 2.656 3.592 213 50 6 323 19 10.847 7.329 1.174 19.858 7,6% 5,1% 0,8% 13,9% 731 0,5% 22.318 34.732 142.664 100% 15,6 24,3 Bron: Prov. WV Zeeland TABEL 4. Aantal aankomsten en overnachtingen van pleziervaartuigen in Zeeuwse havens in 1982 t/m 1985 Overnachtingen van pleziervaartuigen Plaats haven/stad Aankomsten van pleziervaartuigen 1982 1983 1984 1985 1982 1983 1984 1985 St. Annaland 1.500 1.500* 2.100 2.000* 2.300 2.300* 2.550 2.400* Arnemuiden (Oranjeplaat) 276 446 483 442 2.211 1.706 1.837 1.288 Breskens (jachthaven) 4.064 4.033 4.168 4.271 6.344 6.667 7.313 8.006 Brouwershaven (jachthaven) 7.282 7.517 7.665 8.041 j 14.883 15.128 15.273 14.605 Brouwershaven (jachthaven Den Osse) 525 441 416 400* 3.393 2.146 1.972 1.600* Bruinisse (jachthaven Aquadelta) 7.000 8.000 9.000 9000* j 13.540 14.211 16.910 16.000* Bruinisse (jachthaven Bru) 2.570 2.418 2.807 2.931 j 4.090 3.688 4.367 3.868 Bruinisse (gem. jachthaven) 331 316 228 199 [i- 400 375 300 250 Burghsluis (gem.haven) 1.062 1.090 1.030 871 1.899 1.685 1.466 1.816 Colijnsplaat (jacht- en rijkshaven) 4.085 4.928 4.352 4.000* j 4.861 7.136 5.391 5.000* Ellewoutsdijk 76 83 94 35 j 181 394 397 445 Goes (gem. jachthaven) 1.682 1.475 1.814 1.842 j 3.692 3.412 3.707 3.546 Goes (de Werf) 1.500 1.500 1.485 1.480 1.545 1.694 1.588 1.594 Kamperland 728 760 785 731 j 4.435 4.478 4.437 4.083 Kortgene (jachthaven Delta marina) 3.146 2.746 3.751 4.014 3.682 5.382 6.713 7.022 Middelburg (gem. haven) 7 37 47 22 21 30 47 22 Middelburg (W.S.V. De Arne) 4.726 4.309 4.765 4.955 j 6.387 5.575 6.763 7.543 Sas van Gent 14 26 35 22 38 72 146 15 Scharendijke (Kloosternol) 3.386 3.766 3.886 3.371 5.888 6.162 6.101 5.766 Stavenisse 55 56 95 95 66 68 125 129 Terneuzen (W.S.V. Neuzen) 283 300 324 300* j 427 582 551 500* Terneuzen (Stichting jachthaven) 750* 680 700 600* j 1.400* 1.559 1.600 1.400* Veere (Stadshaven) 3.100 3.200 3.200 3.200 4.075 4.235 4.255 4.305 Veere (Oostwatering) 257 300 347 380 j 1.952 2.000 3.633 3.430 Vlissingen (jachthaven) 2.958 3.109 3.262 3.572 j 6.010 5.314 5.330 5.440 Wemeldinge (jachthaven gem. Kapelle) 698 612 628 695 j 1.011 830 897 2.077 Wolphaartsdijk Schor-West-Landbouwhaven) 1.073 964 989 698 j 1.342 1.487 1.316 698 Yerseke 2.519 2.482 2.527 2.136 2.776 2.713 2.775 2.274 Zierikzee 14.651 14.172 14.374 13.380 j 15.868 15.947 16.022 15.597 Zijpe (vluchthaven Rijksw. 2.300 2.200 2.250 3.000 1 2.929 2.612 2.789 3.205 Totaal 72.604 73.466 77.607 76.683 117.646 119.556 126.571 123.924 cijfer van de vorige telling aangehouden Bron: Prov. WV Zeeland op de sluis te Terneuzen niet in de gelegen heid deze registratie bij te houden, zodat in tabel 3 slechts 7 van de 8 grote sluizen zijn opgenomen. De Nederlandse vlag was goed voor 72% van de scheepvaartbewegingen. De Belgische vlag komt op de tweede plaats met 13,9%, gevolgd door die van de Duitse Bondsrepubliek met 7,6% en de Britse met 5,1%. De franse vlag was goed voor bijna 1%. Alle andere nationaliteiten kwamen geza menlijk op 0,5%. In vergelijking met 1984 is dit beeld van de nationaliteiten nauwelijks veranderd. Zeeland is en blijft de provincie met de sterkst geschakeerde pleziervaart naar 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 9