bierenwelke naderhand zijn opgeruimddaar men in onzen tijd, behalve het gebouw aan het hoofd staande, daar ter plaatse geene woningen aantreft. Merkwaardig is het, dat in den jare 1468, en dus kort roor de geduchte rampendie dit dorp door waters nood gelrolfen hebben, op den dijk, waarachter het zelve gelegen wasen nu sints lang der zee is prijs gegeven eene belangrijke plegtigheid plaats hadzijnde toen Hertog kabel vak botikgosdie daar ter plaatse tot Graaf van Zeeland gehuldigd, omdat destijds bin nen de stad Zierikzee eene groote sterfte heersclite; terwijl in onze dagen de ontdekking van de overblijfsels van de verwoeste kerk en toren de herinnering aan Borrendamme weder heeft levendig gemaakt. Toen namelijk'in den jare 1822, de zeedijkten wes ten van het havenhoofd, is achter uitgezet en overge haald zijn de grondslagen van de gezegde kerk en toren en in de nabijheid derzeive vele doodkisten ontdekt geworden die onderden aldus verwerkten dijk verbor gen lagen. "Waarschijnlijk is de vroeger vermelde en met de puinen van kerk entoren en de daarbij leggende aardspecien aangevulde zeedijk in later tijd nogmaals achter uitgezet en overgewerkt, waar door de bewuste grondslagen geheel door den dijk zullen zijn overdekt geworden. Ten aanzien van deze ontdekking verdient nog op merking dat niet ver van die steenhoopen is gevonden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 109