78 ecne partij stroo hetwelk de gedaante nog had doch zwart, en op het aanraken yergaande en onder hetzelve eene partij tarwe die nog volkomen hard doch mede zwart geworden was en dusgedurende een tijdvak van bijna twee eeuwen onder den grond is bewaard geble- ten. Zierikzee. A

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 110