87 geven op eene dubbele vraag nog geen half antwoord en laten den vrager zoo wijs, als hij is of helpen hem meer in de war dan er uit. Die menschen worden echter dan eerst lastig, als zij bij al dit onbegrijpelijke, zich soms zeer begrijpelijk willen maken op hunne wijze vooral in het oordeelen en ver'oordeelen door wenken en gebaren door halve woorden en halve ges- ticulatien waaronder men het schovdertrekken dikwijls tellen kan. Zoo wordt er veel kwaad gedaan en menig maal is dit een strenger vonnis dan eene openlijke aan tijging van iets schandelijks omdat er altijd meer kwaad in ligt opgesloten, dan werkelijk bestaaten men er zich ook niet tegen verdedigen kan. Het is eigenlijk iemand vermoorden zonder hem te begraven. Ifet is eigenlijk sluikmoorden. De ware krijgsman doet anders. Doch ten laatste, zijn er nog van die diepdenkende zwijgers die nooit rond hun gevoelen zeggenom meer te schijnen, dan zij zijn. Men zegt wel eens: stille ivaters hebben diepe grondenmaar die stille waters zijn dikwijls als men ze roertzeer troebelen verliezen het van eene Dit doet ons onwillekeurig aan eene liooge Kerkvergadering denken, waarop het van toepassing koude zijn. Doch er zijn om standigheden waarin men de bevoegdheid niet heeft, stellig te deciderenhoewel het dan heter is, dit goed rond te declareren. Hiertoe komt de mensch niet gemakkelijk, vooral niet op eene Synode. Men is er echter gelukkig toe gekomen, en hieruit mag men zich veel goeds voorspellen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 119