98 rond "willen zijn. Zeeuwen! dat is uw wildal is uw "verlangen. Gij zult nw karakter nooit verloclienenhet welk gij zoolang hebt bewaard. Ziet daar mijne hulde! Ik breng ze u welmeenend. Goed rond meen ik heb ik u mijn gevoelen ontwikkeld, en heb ik wel eens waarheid gezegddie ik konde zwijgen dan zou ik heden niet goed rond zijn geweest en wel geheel moeten gezwe gen hebben. En, opdat gij er goed rond vrede mede hebben kunt, zoo zij hetuvolkomen vrij gelaten, op uwe wijs goedrond le zij n. Ik meenregt door zee te zijn gevaren, en vreesde daarom geene stranden of klippen die ik niet eens vermoedde en, niet twijfelende ,of die koers was de uwe heb ik slechts herinnerddat er stranden en klippen waren opdat wij geene schipbreuk zouden lijden. Een ieder vare echter op zijn eigen kompas maar doe het regt door zeedan zal het Luctor et Emergo ook waarheid blijven. En daarom sluit ik met het slot van een hartelijk Zeemanslied: Gij die dorp bewoont en steden Neemt den raad eens Zeemans aan Rigt naar eigen hart uw schreden Hoe ook and'ren mogen gaan; Kiestwat ook de wereld zegg' Toor u zelv' den regten weg. K. VAW L0CCI1KM.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 130