MET EENE LEDIGE MAND WAARIN OESTERS WAREN GEWEEST, DOOR EEN ZEEUW- SCHEN YRIEND MIJ TOEGEZONDEN. (In den trant van vader cits.) Ga goede mand keer weer in vreë Naar 't u verwachtend Ziei ikzee En voer dit dankend briefjen mee Dat in oprechte oud-Zeeuwsche taal Den zender dankt voor 't Oestermaal. Siedaer gewenschtc vriend na 't al te lange wachten De leëge mand terug! Hoe sneefden mijn gedachten, Om met een deldg vaers te daucken voor uw gift Miju plichtmijn diere plicht stont in mijn hertgegrift. Sie sprack ick weerde sielge moet die plichten weeten Gij moogt den goeden vriend, noch zijn geschenk vergeten; Hij sond u van het best dat hem de waereld gaf Eij stae hem van u goed wat goede vaersen af. Wel is 't een ledigh woortdaer niet aen valt te pluijzen Want vaersen sijn des noods een voetsel voor de muijzen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 131