Ê^frxanber be ^|rpofc. (EEN PAEABEI.) «••miiRtiiw- Toen eenmaal Macedonie's Torst Die de aard ten Heer wou zijn Op nieuwen roof en buit belust Trok door een' zandwoestijn, Zag liij op eens den naakten grond Herrormd in 't lieflijkst land En zet, van zijnen togt vermoeid, Zicli aan een' waterrand. 't Gemurmel van den stillen vloed, Door 't koeltje slechts gekust Schijnt eiken pelgrim die hier toeft, 't Yerblijf van vrede en rust. De plek waar 't rein gestemd gemoed Van 't aardseh gedruisch ontdaan In 't kabblen van den zilvren stroom 't Yerganklijk beeld ziet staan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 134