109 De Yeldknaap >vil te kennen geren: (Als had de ervaring 't hem geleerd) Al zijt gij heden hoog verheven Ligt wordt gij morgen diep verneêrd. Al 't ondermaansche is onbestendig Is wisselbaar, gelijk de Maan: Hoe menig een wordt diep ellendig Die waant ten top van eer te staan. ff^issekerke in JVoordbeveland. C. ZWISTMAJV.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 141