rttjetwrtltcrs 't Noodigst meubel onzer dagen Op de stroeve levensbaan Yrienden is een goede wagen Met een stevig wiel ei aan. Wie er een bekomen kan Waarlijk die is boven Jan. Yan den eersten Bram ten Hove Tot den schildwacht aan de poort Niemand (dat men 't vrij geloove) Kwam er zonder wagen voort. Hoe men wurme vverke en wroet' Luttel vordert men te voet. Schrander brein en kundigheden Moed beleid noch overleg Hupsch gedrag noch goede zeden Helpen iemand op den weg. Neen wie spoedig voort wil gaan Houde 't op een' wagen aan. O

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 143