Waait vlag en wimpel vrolijk uit Op d' adem van de winden En wappert bij het l'eestgeluid Van magen en van vrinden Ter eer van bruidegom en, bruid Wie liefdes kluisters binden. Geen zaliger feestvreugddan 't echtheil op aard Geen blijdschap de luit van den dichter zoo waard'. Zoo rolt dan mijn toonen in 't jublende lied De vriendschap vercischt hetde liefde gebiedt. Waar liefde zich zeteltdaar zegent de Heer Daar vloeien zijn gunsten bij stroomen ter neer; Daar knagen geen wormen aan 't zuiverst genot Geen doodsmart zelfs rooft er het heerlijkste lot. VOOR EEV ZEE-KAPXTEIN.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 146