115 Die zegen vol ran zaligheden Worde in mijn zang n toegebeden Vereenden door den echlenband Hij die uw huwlijksheil bewaren En redden kan uit doodsgevaren Voere U in vree langs klip en baren Naar 't op U wachtend vaderland. Een zeereis is het huwlijksleven. Hier doet de orkaan de harten beven En brult door staand en lopend wand Hij smijt de zeilen uit de lijken, En leert u raa's eu stengen strijken, En dreigt den dood op bank en strand. Zóó dreigen soms de wreedste smarten Den jammer aan vereende harten, En stooren 't ongestoord geluk Zij doen den matten boezem treuren En 't hoofd weet zich niet op te beuren Ter neërgebogen door den druk.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 147