117 De ervaring' moei uw zeekaart wezen 't Kompas de oprechtheidleer u vrezen Voor 't dwalen van de rechte streek De hoop zij 't anker schoon de golven Bijna de ranke kiel bedolven En de uitkomst zelf het oog ontweek. Geluk dan op uw huwlijksreis XIw ankers zijn gewonden Uw wimpels fladdren voor den wind De zeilen dan ontbonden Geluk dan op uw levensvaart Goê reis en 's Hemels zegen En lach u na volbragte tocht De haven vrolijk tegen! Waait uit dan vlaggen.' Wimpels waait! En spelt der echtkoets vrede Verwelkom eens geschut gebrom Het schip op veilge rede! Wij wensclien op de valreep nog: Uw reis zij blij en zeker! Ziet daar den wensch van 't vriendenhart Bij dezen afscheids-beker

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 149