121 ADRIAEN HOFFER is geweest Heer in Bommenede Schepen der Stad ZierikzeeA.° i6i3, i4. 15 i6>17 18 en 1619. Zie: Notulen der Stad Zieikzee 2 Novemb, 1612, i5 Octob. i6i5 en 6 Aug 161 7 (Election)-a4 Meij 1619 (onder de aftredende.) Baad der Stad Zierikzee van den i80clober 1616 tot Octob.1627. Zie Notulen der Stad Zierikzee 18 Octob. 1616 (Electie) 11 Octob. 1627 (nominatie tot remplacement) Burgemeester der Stad Zierikzee in de jaren 1620 en 1626- Zie Poorterboek van Zierikzee 26 Decemb. i6i9(Electie) 26 Dec. 1625 (Electie.) Zie: Notulen der Stad, r 1 Maarten 6 April 1620, 23 April 1626 enz. Thesaurier der Stad ZierikzeeA." 1621 1622 en 1627. Zie: Notulen van Zierikzee 28 Dec i62o(Electie) 27 Dec, 1626 (Electie) 11 October 1627 (remplacement Benttneester-Generaal "van de Domeinen der Grafelijkheid van Zeeland, Bëoostenskheldevan 20 September 1627, tot zijn Overlijden in Meij l64). Zie. Notulen der Staten van Zeeland 20 Sept. 1627 (Electie) 21 Septemb (Electie) to Sept. t644 (wegens remplacement dcor overlijden.) Wegens de Provinciale Sijnode van Zeelandgedeputeerd op de Groote Nationale Sijnode te Dordrechtin de jaren i6i8en 19. Zie: de Acta van het Nationaal Sijnode te Dordrecht A.» 1618 en 19. Zie: van Leeuwen Batavia lllustrata, pagina 6(il. Zie: de la Rue, Geletterd Zeeland, i> editie pag. 178, 2.editie, pag, 298.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 155