ERRATA. Bladz. io in het hoofd staatFB lees FE. Bladz. 81regel i3 van boven staatgoed goedeleesgoede n 85, d 16 rang kring 85, 17 d cn verlatendestadszaal, dit is overbodig en dus te roijeren) 88, 16 d kometen beslaanlees: kern bestaat. In het stuk Naamsoorsprong van Ellemeetenz op bl. i56, leze men: Wahel, TihelBomhelBraakhel, Bloemhelsdijk Breehel, Helvoet, enz.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 16