INHOUD» 37. - 49. - 50. Kalender, enzBI. 1. Inlichting aangaande de inrigting en het ge bruik der dagtafel Dagtafel der watergetijden voor Westkappel Tafel, aanwijzende, hoeveel later het op cle voornaamste Havenplaatsen in de provincie Zeeland hoog water is, dan te Westkappel, Alphabetische aanwijzing der steden en ge meenten in de provincie Zeeland met hare afstanden van Zierikzee en bevolking van ieder derzelve ZeenWsch Volkslied, door Petronella Moens, Luctor et Emergo door B 59. De Schelde Zeeuwsche Volkszangdoor A. Ruijschn- Het dorp Borrendamrae door M.r A.Moens, 75. Goed rond goed Zeeuwschdoor K. R.Swalue, Theol. Doet. en Predikant te Goes, Met eene ledige mandwaarin Oesters waren geweestdoor een Zeenwschen vriend mij toegezonden, (in den trant van 'V ader Celts Alexander de Groote(een Parabel), door cle Rosson De hooge Geboorte door C. Zwigtman 10». Op de Afbeelding mijner oudste dochter ,door denzelven

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 17