Buigt uw kruinen Hollands duinen Tot ons oog U wederziet INog eens eeuwig dierbre stranden Ifog eens hoort ge ons afscheidslied. Haast verschijnen we op uw zanden Hollands kindren buigen niet. Ja wij keeren Wij verleeren Spanjes haat zijn overmoed. Ja wij brengen vrienden magen! "Voor uw tranen voor uw bloed V i cugde en wrake harde slagen V oor den rover van uw gced. Altijd zwerven t Land te dervin Waar ons eerste daglicht klom Nooit in kalme rust geiclen Waar weleer ons haardvuur glom Nooit ons brood weèr vreedzaam te eeten In een rustig' ouderdom

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 172