142 Uw adem dartiend omgevoerd Goot balsem uit in 't rond: Maar zie een noodorkaan steekt Oj Wiens geesel niets -weerstond. Ik hoor hemhoe hij in de lucht Al rommlend dompig suist; Ik hoor het, hoe zijn forsch geblaas Boor beemd en -wouden ruischt. Daar stort ook op uw tenger hoofd Zijn kracht mee'doogloos neer En knakt uw steelverwaait uw blad En ach' gij zijt niet meer. En nu wat rest er van uw schoon Wat van uw' kleurenpracht Wat anders dan een dorre struik Geen aanblik waard geacht? Ook ik heb eenmaal zóó gebloeid, Maar reeds dor ikals gij Genotvol was mijn bloeitijd ook, Reeds is die blos voorbij. Mijn ziel, van eer- eu goudzucht wars Zocht in den engen kring, Waar 't huislijk heil zijn' zegen spreidt, Slechts haar verlustiging. Maar watwat heb ik van mijn' hoop, Wat van mijn' zorg geplukt?

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 176