147 Oranje bovenheil en lust En ongekrenkte zegen Stroom' als dit vocht van Nassaus Rhijn Den held en vader tegen Yervvinning zweev' zijn standert vooi Zijn luister zal niet kwijnen Maar eeuwig voor het vaderland In nood en dood op zee en strand En onverdoofbaar schijnen Hem offren wij dees arm dit zwaard Ons goed en bloed te gadex Hem jubelt ons triumfgeschal Hem Neêrlands besten Yader! Hem zal het laatste nageslacht Bij harp en cither loven Hem zingt de dier gekochte grond En wij tot 's levens jongsten stond Oranje, Oranje boven!

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 181