""'ZZIZZ^T «4 Man"ITÏ'dlXTe!"d Tn t., J *>u ae jubelende ri en m be ^^oormlrutL (fabei,.) Hield hn landrolk zag rergaèren, Was srrerlis om die ,,0r"' om die eeren ring dus aan te klagen Men schijnt dien trotschen Eik slechts eerbied toe ,e Str.UikT6rgeten kruiP Jangs de aard, En wordthetnindern^'t'11 SC,Uttert acitin8 waard,

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 184