V en b* >^ouöDra FABEL, Een Aapdie vrolijk was van aard En om zijn grappen zelfs vermaard Waardoor liij 'tgansch gezin zijn's meesters mogtverma- w ken i W erdals een cij ns aan zij n geslacht Door iederdie hem zag geacht. Men deed hem al l genot van 't zorgloos leven smaken. Hem was de beste brok-hij sliep op zijn gemak, 'j0° dat er aan ZÜU' staat geen enkle wensch ontbrak Een J/ond,die met hem't huis deszelfden Heers bewoonde, En, onvermoeid bij dag en nacht, Den edlen aard van zijn geslacht betoonde, Werd algemeen veracht: Voorwaar voor vlij t en trouw een' slechte dankbetooning Hij 't minste vreemd geruchtdat ergens werd gehoord Doorliep hij fluks de gansche woning; En wie-door eigenbaat of lager drift vervoerd- Of, op zijn meester zelfóf zijn bezitting loert Hy zorgt en waakt voor beide als goeddat hem behoort. V

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 186