155 loe riep hij driftig uit verachtelijk insect! Wie heeft deze plaats gegeven Bezit gij iets dat U tot eer verstrekt Of, kunt ge, als ik, op snelle wieken zweven? k Was nooithernam de Slakop deze kunst gesteld Zij zou mij niets dan moeite baren Behalve dat zij nog met duizeude gevaren iansch vreemd aan mij n geslachtgedurig is verzeld daarik kan kruipenvriendmet die hoedanigheid s er geen plaats zóó hoog aan ons bezit ontzeid. 'erikzee. Ji bekman.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 189