TUI INHOUD. Wagenmakers Lied,BI. 111. Huwelijks-zang voor een Zee-Kapitein, 114. Adriaan Hoffer 118. De Weduwe te Zebra door J. Schrmders. 128. Snedig Antwoorddoor J. T. Bethe 136. Geuzen Lied138. Mijmering eenes Ongelukkigen op liet zien eener afgestormde Roos door M."- J. Berman. 141. Op de Afbeelding mijner tweede Dochter ,door C. Zwigtman145. Geuzen Drinklied 146. In een Album ten geleide ran een' ruiker geteekende Bloemen, doorM.r J. Berman. 148. De Eik en de Doornstruik (Fabel) door den- zelven150. De Aap en de Hond,(Fabel) ,door denzelven. 152. De Haan en de Slak(Fabel) door denzelven. 154. Naamsoorsprong der dorpen Ellemeet en Eiker zee op het eiland Schouwenbenevens der benaming van eene aldaar aan den duin kant liggende Hofstede de Hel door M.' W. J. P. Xroef156. Eigen lof stinkt Niet door M.r .7. Berman. 159. Brief Tan eene Zuidbevelandsche Boerin aan baar Zoondienende bij de Zeeuwsche lande lijke Schutterij, door J. F. Bosdijk172. Aan eene Roos prijkende op den boezem van Boosje175. De Geest van Salomo175. Raadsels176. H. K. Poot, door C. Zwigtman177. Goed rondgoed Zeeuwschdoor J. F. Bosdijk. 177. Puntdicht178.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 18