m in waarde Tan een' achting waardig' man, is geene laak bare trots. Hijdie zich door zijne deugd verheven acht boven de nietigheden des levens, en te groot, om zich te vernederenhij is niet verwaten noch hoovaar- digwanneer hij zich zeiven prijstdiens eigen lof is niets anders dan het verheven zell'sgevoel van een' held der deugd die zijnen roem bouwt op den adel zijner zielverre te verkiezen boven eereteekenen en ordelinten, niet zelden zonder verdiensten verkregen; diens lof stinkt niet Zierikzee. J- bekius.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 207