vrttt ccnc (^^utbGmftïnfc-scljf ^^ocm AAN HAAR ZOON, DIENENDE BIJ DE ZEEUWSCHE LANDELIJKE SCHUTTERIJ. Sraskerkeden twellefden Jnni 1834. Ik kan nie begriepe wat er an schilt da Je nie schrieft Kees,nieije bewiest er deur da Je afestampt weinig om uus dienktwant al d'are Jongers schrieye nog is op zen tiet oe ze 't zo a stellen; Marien lieve ei m' ezeit dat zen zeune de tidinge gestierd a,da Je Kapot was,mèr zoo lange as Jet zeilis nie schrieftglook dat et mer leugens binwant den eenen klist dat en den anderen wéér wat aars: ik wou dat de Schutters mér afedankt wiereen da Je mer tuus kon komme want de groote daggelden komme noe uutJe most is an meneer de kapitein vrèège of Jin de zaedoesttiet nie mag over- kommo Ties van de Schoet is ook ier mer die kon wel vortbluve want die eit zen anksjes nie veel uut- testeke en 'k ai a tegen Wullemine ezeitas Je nie

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 208