m 174 vriee en un Zondag nie wizze tuuswachtenen noe ek ezeit dat assen zokke streken opankt; dat Wullemiene em dan de deure mer mot géy- en dan kannen mooi een uul yange noe schei ik er uut mit schrieye want je weet noe oe of de zèèken in menkare zitte en ik wou daje mér gou tuus kwam: Jepuupusleit nogaltiett op deige plekke daar Je 't eleit eitachter de baksjes en schulteltjes op de fooije in de keete: de kleine Jacp eit gistere in de dulye elege, omdat hi pujen won yange; en ik ai pine in men oote zoo stout bin de gnus. - Koe Kees, de groetenisee van je yader en van je zuster Kea die leit wéér in 't bédde van de zeune van de Smit, en van Kaatje moeije en wees verders gegroet van je moeder PERNÉLLE. {jlfedegedeelddoor den heer j. r. bosdijk.)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 210