178 Geen grooter hoogmoed dan Geen grooter dwaasheid dan Geen grooter hardvogtigheid Een hoogedel geborene beroe de laatste ran zijn geslacht te groote Zeeheld ran het inijm Wie was meer? De rersmaat is roor de j roor de Trouwen. Zij beletten geven een net figuurtje. PUNXD1 Jan las voor groot gehoor zij 'Yol treur'g De tranen vloeiden Klaas die Zoo geeuv

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 216