- I I Bij den Uitgerer dezes is mede yan de Pers gekomen en bij de yoornaamste Boekhandelaren in 4 Oud-Nederland te bekomen: i Poezij ran casper tas baeree bijeenverzameld en 4 met eene levensbeschrij ving diens dichters vermeer- derd,door M.r p. s. scntritAdyokaat te Dordrecht. f (Te>/. voordeele van het fonds eener nieuw te houwen Kerk te Zierikzee,prijs 1,50 C."

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 218