jaartellingen en feestdagen. Het jaar, na de geboorte onzes Heeren J. C. 1835. der Juliaansclie Periode6549. der Schepping volgens de Joodsche Tijdrekening5596 en 5597. der Turksche Hegira1252. na de onafhankelijkheid der Nederl. 23. yan het Koningrijk der Nederlanden. 21. na de scheiding yan Belgie. 6. Septuagesima,31 januarij. Vastenavond,16 februarij. Paschen 3 april. Hemelvaartsdag12 mei. Pinksteren22 mei. Eerste Advent27 november. Quatertempers, 24, 26, 27 febr. 2527 28 mei. 21, 23, 24 sept. 14, 16, 17 dec. TIJDREKENING. Zonnecirkel. 25. I Guldengetal 13. Romeinsche indictie. 11. I EpactaXII. Zondagsletters CR.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 23