8 JANUARIJLouwmaand Vrijdag Saturd. Zoïdag. Maand. Dingsd. Woensd. Donderd. Vrijdag Saturd. Zojfdag. Maand. Dingsd. Woensd, Donderd. Vrijdag Saturd. Zojtdag. Maand. Dingsd. Woensd. Donderd. Vrijdag Saturd. Zoadag. Maand. Dingsd. Woensd. Donderd. Vrijdag Saturd. Zoadag. Niemvejaarsdag. Volle Maan's morg. te 1 ure 19 min. Drie Koningen. Laatste Kwart.'s aronds te 4 ure 44 min. Nieuwe Maan 's morg. te 8 ure 42 min. Zon in den Waterm.op te 8 .onder te4 u. Eerste Kwart.'s avonds te 2 ure 59 min. Septuagesima.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 26