9 heeft 3d dagen. d3l6den 2 januarij aardbeving in Zeeland. dl 3d, den 4, Jan Goerée (Middclb. dichter)overleden. d72dden 6Prof. M. Leijdekker(geb. te Middelburg) overleden. d5S7 den 11zware storm inzonderheid te Romerswaal. d356den 12, zware watervloed. d555, den 13, hevige storm in Schouwen waaijen vei - schcidene molens om. d55dden 14, Romerswaal geinundeerd. d760 den 20, aardbeving, te Zierikzee gevoeld. d79Sden 22 Souvcreiniteit der Provincie vernietigd. d6ï2 den 25 Prof. M. Leijdekker te Middclb. geboren. d665den 29 de Ruijter tot Luit.-Admiraal verheven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 27