15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 MAART Lentemaand Dingsd. Woensd. Donderd Yrijdag Saturd, Zoitoag. Maaiid, Dingsd. Woensd. Donderd Yrijdag Saturd. Zosdag. Maand. Dingsd. Woensd. Donderd. Yrijdag Saturd. ZosnAG. Maand. Dingsd. Woensd. Donderd. Vrijdag Saturd. 5okdag. daand. lingsd. Yoensd. londerd. YolleMaan's morg. te 10 ure 6 min Oculi. Laatste Kwartier's morg.te 9u. 38 min. Laclare. Nieuwe Maan's morg. te 9 ure 18 min. Judica. Zon in den Ram. Nachtevening der Lente. Maria Boodsclmp. Eerste Kwartier 's morg. te 8 ure 38 min. Jratmzondag Witte Donderdag.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 30