13 heeft 33 dagen. 3665, den 2 maart, de Ruijter met het groot bnrgerregt begiftigd. 3775 den 6 Job Baster (Zierikzeesch geneesheer) overleden. min. 3483 den 10 Arnemuiden afgebrand. min. 3786den IJ Jacobus Bellamy overleden. ming 3577 den 22 satisfactie van Goes. tier in. 3607 den 24M. A. de Ruij ter geboren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 31