,452 den 25, Veere, Weslkappel en Domburg verkocht 17 heeft 3d dagen. d303 den 1 mei, roemrijke uitval der Zienkzeenaais in het beleg der Vlamingen. ^47 den 3 Joh. Antonides van der Goes geboren. 7.572 den 4, Veere verlaat de Spaansclie zijde. ,7SP, den 6, B. Smijtegeld (Goesch Godgeleerde) over leden. ,485, den 16, Ylissingen ingenomen door die van Sluis. 1554den 18 zware brand te Goes. ,505, den 20 Levinus Lemnius te Zierikzee geboren. l6U, den 21, Adr. Hofferus (Zierikzeescb latijnsch dichter) overleden. jW9 den 22, inval der Engelschen te Sluis. ,73,, den 23, Jac. Fruijtier (Middelburgscb Godge leerde) overleden. i589den 24, Adr. Hofferus geboren. aan den beer Hendrik van Borselen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 35