JIIJVIJZomermaand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Woensd. Honderd. Vrijdag Saturd. ZoJTBAG. Maand. Bingsd. Woensd. Donderd 10 Trijdag 11 I Saturd. ZoïBAG. Maand. Bingsd. Woensd. Honderd. Trijdag Saturd. Zojtbag. Maand. Bingsd. Woensd. Honderd. Trijdag Saturd. Zoadag. Maand. Bingsd. Woensd. Honderd. II. Sacramentsdag Laatste Kwartier, 's uiorg. te 7 ure 14. Nieuwe Maan's morg. te 5 ure 51 min. E°ersinKve "J?6*- ^'-«««estand. St. Johannes Jüaptist. rastendag. Tolle Maan >s ar. te 11 ure Petras en Paulus. (J j m;n

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 36