heeft 30 dagen. 3636 den 1 junij C. Cau (schrijver van 't Groot Placaat- boek) te Middelburg geboren. 3635 den 4 J. Cats raadpensionaris van Holland. 3659 den 5 Jac. Fruijtier te Middelburg geboren. 3524 den 8Amandus Zierixaeus overleden. 3666, den 11, Cornelis Evertsen sneuvelt. 3576, den 15 de Admiraal L. Boisot verdrinkt. 3667 den 22 de Huijter te Chattliam. 3580 den 27Ylissingen gekocht door prins Willem I van Oranje. 3672 den 28 ,de Franschen te Aardenburg afgeslagen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 37