21 heeft 31 dagen. 1568 den 1 julij Levinus Lemnius overleden. 3567den 2 Zierikzee andermaal aan de Spaansclie zijde. i566den 7 de eerste Hervormde leerrede op liet eiland Scliouwen uitgesproken. i639 den 13 David Knibbe (Godgeleerde)te Mid delburg geboren. i69'tden 14 W. Anslaer (Godgeleerde geboren te Grijpskerke) overleden. i5Wden 15 Keizer Karei Y te Zierikzee. i589den 17 Petrus Peckius (Zierikzeesch Regtsge- leerde) overleden. 3493 den 24 Westkappel door de Sluisenaars beroofd en verbrand. i809 den 29 landing der Engelschen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 39