23 heeft 3i dagen. 3666don 4 augustusberoemde aftogt van de Ruijter. 5 min d572 den 8, Zierikzee aan 's Prinsen zijde. 3533den 9Nicolaus Everardi (groot Regtsgeleerde geb. te Grijpskerke) overleden. 3304 den 10 scheepsstrijd tusschen die van Zierikzee en de Ylamingen. min. 3663, den 15, Isaak Abrabamsen (schr. eener Kronijk waarin veel over Zeeland) te Ylissin- gen geboren. 3809 den 17 capitulatie van Ylissingen. ,mi" 3665, den 20, B. Smijtegeld te Goes geboren. 7 u-e <lca Beeldenstorm te Middelburg. 3472 den 24 opstand te Zierikzee. 3794 den 27Sluis aan de Fransclxen. min, 3666den 29 de Ruijter ridder van St. Mickiel. 3558den 31 zware brand te Romerswaal.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 41