heeft 3d dagen. Ilin dld'e den 4 October, Isaak Abrahamsen (geb. te Ylis- singen) overleden. ,1589 den 7, Maria van Reijgersbergen (huisvrouw Tan Hugo de Groot) te Yeere geboren. ain. d576den 10, zware brand te Zierikzee. d659 den 12 Johanna CoomansMiddelburgsche dicli- teresse overleden. 1CC1den 17, Joh. d'Outrein, Middelburgsch Godge leerde geboren. d670den 20J. Goerée .Middelburgschdichter, geboren. idcr d6d3 den 21 Lieven Jansz. Kaarsemaker overleden. nin. dA92 den 22 zware brand te Middelburgwaarbij de meeste belangrijke papieren van Zee land vernietigd werden. d756, den 23, Nicolaas van der Schatten overleden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 45