29 heeft 30 dagen. 3572 den 1 novemberzware storm en watervloed. 3532den 2 Cortgene en st. Philipsland geinundeerd. 3530 den 5 zware overstrooming waarbij het grootste gedeelte van Zeeland inloopt. min i756den 6Pieter Mogge overleden. 3576den 7 Zierikzee kiest op nieuw 's Prinsen zijde. 3622 den 8 Galenus Abrahamsz. (bekend Doopsgezind leeraar) te Zierikzee geboren. 3577 den 10 Jacob Cats geboren. 3809den 11Ylissingen tegen Oostvriesland aan Frank rijk afgestaan. 3757 den 12Jac. Bellamij geboren. 3i37den 15 zware storm en watervloed. 3403den 19 hevige storm en overstrooming. 3304 den 25 overstrooming en inundatie van Noord- Beveland. 3640den 27 Petrus Stratenus (Latijnsch dichter uit Goes) overleden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 47