31 heeft 33 dagen. 3638den 2 decemberPetrus Cunaeus (Ylissingscli geleerde) overleden. 3833den 7 de Fransclien ontruimen Zierikzee. sav. 3635 den 11 W. Goerée (Middelburgsch geleerde) nin. geboren. 3533 den 14, lievige storm watersnood in Schouwen. 3833 den 16 de Engelschcn in Tbolen. 11111 d28 6, den 17, storm en watervloed, liet grootste ge deelte van Zeeland geinundeerd. 3642 den 23 Lud. de Dieu (Ylissingscli Godgeleerde) fin- overleden. 3466den 24 de Lievens Monsterkerk te Zierikzee af gebrand. 3536den 26storm en overstrooming. 3809 den 27, Yereeniging van "Walcheren met Frank rijk geproclameerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 49