INLICHTING AANGAANDE DE INRIGTING EN HET GEBRUIK DER TOLGENDE DAGTAFEL. Do tafel geeft Yoor eiken dag des jaars den tijdwaarop het zoowel des yoor- als des namiddags te JFestkappel hoogwater is. Men heeft gemakshalve het haventij van die plaats tot grondslag genomenomdat het aldaar is dat het hoogwater telkens het vroegste invalt, en dus door eene eenvoudige lijtelling kan gevonden worden tot welk uur voor de meeste havenplaatsen onzer j)ro- vincie het water wassen zal. Daartoe dient het uitslaande tafeltjewaarop achter den naam der plaats staat uit gedrukt hoeveel men bij de tafel heeft bijtetellen, om op den gevraagden dag den tijd van het hoogwater voor die plaats te vinden. Wil men b. v. weten, hoe laat

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 50