33 het den 9 Januarij te Zierikzee hoogwater zal zijn,dan vindt men in de tafel voorm. 3 u. 0 min.nam. 3 u. 18 min. waarbij gevoegd 2 v.. 0 min.2 u. 0 mi op het uitsl. taf. achter Zierikzeegeeft hoog- - water aldaar5u.Qmin., 5 vt. 18 min. Beweerde men het hoogwater van dien dag voor Bruimsse te wetendan zou men 3 u. 30 mm., (zie het uitslaande tafeltje) bij de getallen der dagtafel tellende6 u. 30 mm. voor het voormiddag- en 6 w. 48 min. voor het namiddagtij aldaar bekomen. Men lioude in het oog dat voormiddag gerekend wordt hetgeen men in hel dagelijksclic leven noemt van middernacht tot middag en namiddag het geen heet van middag tot middernacht. Het spreekt van zelf, dat men door de optelling meer dan 12 uren ver krijgende, in den volgenden halven dag valt, zoodat men b. v. voor 2 Januarij het voormiddagtij te Zierikzee wenschende te welen en de 11 u. 48 min. in de tafel opgegeven voegende bij de 2«. 0 mm. van het uitsl. tafeltje bekomen zou 13«.48min.derhalve!vMmin. namiddag. Maar in dit geval heeft men bij het m de tafel opgegeven vorige hoogwater de uren van het tafeltje te voegenom het begeerde te bekomen, fn dit voorbeeld voegt men dus de 2 u. 0 min. bij het voiige tij zijnde

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 51