31 1 Jan. namiddag 10 u. 49 min. waarbij 2 u. 0 min. -m( iff" Jan' namiddag 12 u' 49 min- - hetgeen het zelfde Js als 2 Jan. voorn.0 u. 49 min.wanneer het te Aienkzeo hoogwater is. e*t Begeerde men daarentegen het namiddagtij roor den- e" zeilden dag en plaats te wetendan zou men liet in de tafel d' opgegeven namiddagtij niet kunnen gebruikenvermits 11 u. 26 min. Tergaard bij 2 u. 0 min. m\ zou geven 13 u. 26 min., zijnde 1 u. 26 min. van den morgen van den volgenden dag. Om deze reden voeg men ie 2 u. 0 min. bij het opgegeven voormiddagtij van den 2 Jan. zijnde 12 u. 8 min.hetwelk geeft voormiddag,13 u. 8 min. of 1 u. 8 min. r, namiddag. Zoo kan men, om nog één voorbeeld aantevoerenden tijd van het hoogwater voor Feere den 15 Jan des namiddags vinden door bij de 10 u. 0 min. uit de dag- te te en1 u. 0 min. (zie het uit slaande tafeltje)hetwelk geeft 11 u. 0 min. maar om het hoogwater voor baarden te verkrijgen, zou men

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 52