DER WATERGETIJDEN YOOR WESTKAPPEL -February 1836. Voormiddag DAGTAF2X DAG

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 56