DER WATERGETIJDEN YOOR WESTRAPPEL Junij 1836. Voormiddag Namiddag u. min. DAGTAFEL DAG

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 60