DER WATERGETIJDEN YOOR WESTKAPPEL September 1836. Namiddag Voormiddag u. mm. VAG.T (ISTEX DAG

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 63