48 DER WATERGETIJDEN VOOR WESTKAPPEL 3 4 5 6 7 8 9 to 24 u. min min. 5. 7. 8, 9' 9. 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, i o. 3, 48 4 59 47 33 44 55 56 5 4» 25 48 5o 24 3, 44 4, 37 5, 43 DACTAm December 1836. DAG» 2 11 12 13 14 15 16 '7 18 19 30 21 22 23 25 26 37 28 30 31 VoormiddagNamiddag 10, li» 0, 1, 2, 12, O, 0, t, 1, 2, 12 IO 32 21 10 i 11 iS i5 O o

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 66